Produktbeskrivelse for vevfot

Vevfot

Vevfot er utført i elforzinket stål og gulkromatisert. Det tåler til en viss grad fuktige omgivelser, men dog ikke varig. Zink blir under lang tids bruk slitt bort på kontaktpunkter mellom bevegelige deler.

Vevfot skal ta opp de kreftene som utløses når man slår til innslaget. Uten vevfot vil vevstolen flytte seg, slik at man til stadighet må dytte den tilbake på plass. Dette er tidkrevende og kan være slitsomt. I tillegg kan gulvet ripes opp. Problemet er selvfølgelig ikke til stede dersom det ikke slås hardt til.

Mange løser problemet med å skru fast en planke foran vevstolen, eller legger en planke mellom vevstolen og veggen bak, eller feste vevstolen i veggen bak. Slike løsninger har flere uheldige konsekvenser.

Vevfot

  • Vevstolen må ta opp kreftene, noe som gjør at alle sammenføyninger i vevstolen blir utsatt for vridning. Dette kan på sikt føre til at sammenføyninger løsner, slik at vevstolen blir helt "lealaus". Man kan også oppleve at deler sprekker, spesielt i sidevangen ved brystbommen.
  • Med en planke skrudd fast i gulvet vil man overføre støyen direkte inn i bygningskonstruksjonen, slik at det høres godt i hele bygningen.
  • Med en planke mellom vevstolen og veggen bak, vil man oppleve det samme som forrige punkt, men vil i tillegg overføre kreftene til veggen. Det er så store krefter at en slik planke kan sprekke. En trevegg er så fleksibel at det kan ta lang tid før skader oppstår, men på sikt vil de komme. En murvegg derimot fjærer ikke unna, slik at den vil gå i stykker etter en tid.
  • Dersom vevstolen står fast når man slår til, vil man overføre store påkjenninger på håndledd, albueledd, og skuldre. Man vil også få belastninger på musklene.

Vevfoten kan brukes på alle typer vevstol, men overplate må muligens på noen vevstoler tilpasses spesielt.

Den har vært utprøvd av flere, og den fungerer som forutsatt. Vevstolen står på samme sted etter mange meters veving med harde tilslag.

Det tas forbehold om endring av konstruksjonen.

Se video av vevfoten