Tips til vev

Tips 1 Vevstol - Støy fra veven

Noen ganger knirker og piper det veldig av vevstolen, kanskje spesielt av skjeslaget hvor det er treverk mot treverk. Det kan også oppstå andre steder, også på rennebommen. For å få bort slik støy kan du ha på litt TALKUM. Dette vil være virksomt ganske lenge, og så er det bare å ha på litt mer.

Tips 2 Vevstol - Bommer som bøyer seg

Når du drar på en vev, må du passe på så ikke strekkbom og brystbom bøyer seg. Dersom du drar på for stramt, kan dèt skje med tynne bommer. Det er særlig på små bordvever, så som Monicavev eller Lauritsvev, at dette kan være et problem, men det kan også skje på større vevstoler. Problemet er at renningen blir slakk på hver side når du begynner å veve, noe som gir et dårlig resultat. Det er veldig viktig at de omtalte bommene er rette, slik at avstanden er på millimeteren lik mellom bommene på hele vevens bredde. Avstanden må være den samme på midten av bommen som på hver side. Det er et av de viktigste prinsippene med en vevstol. Kanskje det kan være en idè å snu bommen en gang i blant, dersom det er mulig?

Tips 3 Vevstol - Svevende veksler

Tips 3 Vevstol - Svevende veksler

Noe som kan forenkle vevingen er å bruke svevende veksler. Da henger overvekselen i underskaftet i stedet for å være opplagret i ene enden. Skal du ha svevende underveksler, må det lages veksler som er forbundet med vipper i kontramarsj ved hjelp av snorer i hver ende av vekselen. Det er en større prosess hvor det må lages mange nye deler.

Tips 3 Vevstol - Kroker i skaft og veksler

En overveksel kan veldig enkelt klargjøres til svevende. Det aller enkleste er å ta vekselen av opplagringen og knyte snorer i hver ende av vekselen og opp til underskaftet. Du må muligens borre nye hull i vekselen for at det skal passe til riktig antall trøer. Det må tas utgangspunkt i midten av vekselen, og få et riktig antall hull på hver side av senterpunktet. Det er normalt ikke nødvendig å kutte vekslene på lengden. Vil du gjøre det litt mer sikkert og permanent, kan du skru inn kroker til snorene, se medfølgende bilde.

Du oppnår følgende fordeler:

 • Over- og underveksler vil ikke slå sammen eller hekte seg sammen. Det hindrer støy, og du slipper å sparke fra hverandre veksler når du skifter skill. Dersom over- og undervekslene slår i hverandre, kan du risikere at du ikke får fult skille.
 • Det vil være litt lettere å trå ned trøer, da vekslene ikke er festet i ene enden, men følger skaftet helt parallelt.
 • Det vil bli samme kraften på hver ende av skaftet, noe som gjør at det vil gå jevnere opp og ned. Dette er et særlig problem med hester og trinser, hvor skaftene ofte dras for mye ned i ene enden. Den svevende vekselen vil erstatte springhesten som ble/er brukt enkelte ganger for å få et mest mulig vannrett skaft. Løsningen er ypperlig til hester og trinser.
 • Du unngår at snorer ned til trøene går på skrå. De knytes rett ned til sin trøe.
 • Ved å bruke kroker er det veldig enkelt å henge på plass skaftene etter som du skal knyte ned til trøene. Alle snorene er like lange.

Tips 4 Vevstol - Bruk av låsemutter

På mange vevstoler er det brukt bolter med mutter for å holde sammen vevstolen, eller for å forsterke den. Et stort problem med dette er at mutteren kan løsne og falle av. På bildene kan vi se resultatet av at en mutter mangler. Dette er et veldig utsatt punkt på vevstolen. Når du strammer opp veven, vil det bli et kraftig, konstant drag mellom strekkbom og brystbom. Hver gang du slår til et innslag, vil belastningen på brystbom opphøre i et kort øyeblikk, for i neste øyeblikk å være like kraftig som det var. Så i tillegg til det kraftige draget som er tilstede så lenge veven er stram, vil du få returkreftene fra renningen som strammer seg igjen. Dersom vangen som brystbommen sitter i er for svak, vil den sprekke som vist på bilde. Dette er enda en god grunn til å slakke veven når den ikke er i bruk.

I det viste tilfelle kan du bruke en låsemutter, eller sette på to vanlige muttere dersom det er plass. Det må være en stoppskive mot treverket. Å ha neglelakk på gjengene kan også i noen tilfeller være tilstrekkelig. Det finnes flytende gjengelåsing, så som Locktite eller tilsvarende, men da må du varme opp mutteren til over 100 grader dersom du ønsker å løsne den, noe som kan være vanskelig. Så den metoden vil ikke anbefales på en vevstol.

Tips 5 Vevstol - Nytten av vevføtter

Dette tipset forklarer nytten av vevføtter, ett av mine produkter.

Mange opplever at vevstolen flytter seg ved hvert innslag, og du må stadig flytte vevstolen tilbake for å få plass. Problemet blir ofte løst ved å feste vevstolen i gulvet eller mot veggen. Bilder viser noen av kreftene som oppstår når vevstolen låses mot veggen med et bord. Etter en stunds bruk har bordet sprukket. En slik løsning har mange uheldige resultater som beskrives nedenfor. Flere av resultatene er like uheldige dersom vevstolen ikke flytter seg, men står på samme sted p.gr. av tyngde eller gummiføtter. Det er veldig viktig at disse slagkreftene blir redusert. Vevfotens misjon er at kreftene avledes, slik at vevstolen står på samme sted, og du reduserer følgende skadevirkninger:

 • Den bråstoppen armen din får ved innslag, vil føre til et kraftig drag i muskler og ledd. Dette vil på sikt føre til muskel- og skjelettskader som vil gå helt opp i nakken. Etter mange år i vevstolen, kan dette hindre deg i å veve.
 • De samme kreftene belaster alle sammenføyninger i vevstolen, slik at den på sikt kan skades. Det er ganske store krefter som utløses ved et innslag, og de gjentas ganske mange ganger når du vever.
 • Skadene på bord er tydelige på bildet. Det viser at kreftene overføres til veggen. En vanlig trevegg vil ikke tåle dette over lang tid, men den svikter unna ørlite grann slik at det vil ta lang tid. En lecavegg derimot vil ikke svikte, slik at den kan slås løs. Mørtelen i fugene vil ikke holde. Det blir som å slå med en hammer på veggen. Etter en tid er det noe som svikter. Bilde viser bare skaden på bordet.
 • Når du overfører kreftene i veggen, overfører du også støyen. Den vil forplante seg i hele huset, noe som kan være til sjenanse for andre. Selv når vevstolen står fritt på gulvet vil støy til bygningen reduseres med vevføtter.

Tips 6 Vevstol - Å stå foran veven ved påsveiping

Når du sveiper renning på en vevstol har du flere fordeler med å stå foran vevstolen og holde igjen renningen.

 • Dersom det er flere til å holde igjen, er det veldig viktig at de ofte bytter plass. Det er ingen som holder like stramt, og skal èn person stå på samme sted hele tiden, kan det bli veldig forskjell fra ene til andre siden på renningen.
 • Du kan la renningen gå rundt knebom og tøybom. Da kan det holdes med mindre kraft, eller du kan få på en strammere renning med samme kraftbruken.
 • Det er ikke nødvendig å greie ut renningen foran sveipeskje. Alle renningstrådene er like lange, så de vil gå riktig av seg selv. Det er viktig at det knytes for på renningen for hvert fakk før du tar den av rennebommen. Disse knytingene må ikke tas av før den nærmer seg tøybommen.
 • Du får en god oversikt over hvordan renningen går i sveipeskje og skillpinner. Du får et godt inntrykk av tipset ved å se VIDEO med Sveipeskralle.

Tips 7 Vevstol - Bytte plass ved påsveiping

Den beste metoden for påsveiping er å stå foran brystbommen, og la renningen gå ned rundt tøybom og knebom. Da er det mulig å dra på en stram og jevn renning uten å bruke for store krefter. Ved at renningen går rundt flere bommer, reduseres nødvendig kraftbruk tilsvarende. Det blir samme prinsippet som med en talje.

Det er normalt ikke nødvendig å greie ut renningen foran sveipeskje/sveipekam. Dette skal rette seg selv, da alle renningstrådene er like lange. Du får en veldig god oversikt over hvordan sveipingen går, og det er enklere for den som skal legge på spiler og/eller papir. Det kreves også mindre plass enn når du sitter bak veven for å holde igjen. Det må tas et godt tak i renningen, slik at den ikke glir gjennom hånden. Hold fast til du må ta et nytt tak.

Dersom flere står foran og holder igjen, er det veldig viktig at de ofte bytter plass. Det er ingen som holder med samme kraft, så det kan bli stor forskjell på hver side i veven dersom det ikke byttes plass. Dette er et problem du må slite med til du har vevd ned renningen. Er du nøyaktig med det som er beskrevet her, vil du spare deg selv for mange ergrelser når du begynner å veve. Det som er beskrevet her ser du på video i tips 6.

Tips 8 Vevstol - Tilrettelegging for svake armer

Tips 8 Vevstol - Tilrettelegging for svake armer

Det trengs litt muskelkraft for å få til et hardt tilslag. Dersom noen har problemer med dette, kan det settes på en trykkluftsylinder som gjør tilslaget. Se bilde. Her er det satt på to knapper på vevkrakken slik at den som vever har begge hender unna skjeslaget når det slås til. Det må tas hensyn til at festet for sylinderen kan påføre belastningsskader på sidevangen. Det bør være et forsterket feste, eller et klammer som er bøyd foran vange slik at hele bredden av vangen får belastningen. Se tips 4 hvor kreftene er for store for vangen.

Tips 9 Vevstol - Hvor mye renning er det igjen?

Tips 9 Vevstol - Hvor mye renning er det igjen?

Det kan ofte være vanskelig å beregne eller ha oversikt over hvor mye renning det er igjen på bommen. På bildet ser du et bendelbånd som er merket med metermål, og dratt på sammen med renningen. Dette båndet er 5 meter langt, men det bør diskuteres hvor langt bånd det er behov for. I en vevstue med mange brukere på samme renning kan det være behov for lengre bånd?

Tips 10 Vevstol - Vedlikehold av ratt

Tips 10 Vevstol - Vedlikehold av ratt

På det tilhørende bilde kan du se at rattet har gått i stykker. Tannkransen utgjør en betydelig forsterkning av rattet. I dette tilfellet hadde festeskruene for tannkransen løsnet, slik at treverket i rattet fikk en større del av belastningen når rattet ble belastet. Det er i tillegg uheldig at utsparing i rattet i dette tilfellet går helt parallelt med strukturen i treverket, og at pinner er satt inn slik at de fungerer som en brekkstang på de svakeste punktene på rattet, ved at belastningen fra pinnene ligger på linje med utsparingen. Ta av rattet med jevne mellomrom, og kontroller at festeskruene i tannkransen er tiltrukket. Finn ut om noen av pinnene har en slik plassering at de vil fungere som en brekkstang på rattet, og bruk disse pinnene med varsomhet. Ved å bruke sveipeskralle unngås belastning på denne type ratt.

Tips 11 Vevstol - Beskytte renningen mot slitasje

Tips 11 Vevstol - Beskytte renningen mot slitasje

På steder hvor det er mye trafikk forbi strekkbommen, kan det være fort gjort at noen henger seg fast i en renningstråd slik at den ryker av. På slike steder kan det være en fordel å beskytte renningen. Det gjøres enkelt med et stykke solid plast som tapes fast på strekkbommen som vist på bilde.