Tips til sprang

Tips 1 Sprang

Herborg Wahl har skrevet tre bøker om sprang. Disse tar for seg sprang fra historie, via beskrivelse av utstyr, mønster og teknikk, til mange bildeeksempler på et utrolig utvalg av ferdige produkter. Jeg vil påstå at det kun er fantasien som begrenser hva som kan lages i en sprangramme. Det skal være mulig å lese seg til kunnskap nok til å starte på egen hånd. For ytterligere innformasjon, ta kontakt med forfatter.

Bøkene kan bestilles hos Herborg Wahl, Garderåsen terrasse 2, 1900 Fetsund.

Telefon 63 88 42 79. Mobil 936 23 611

Bok 1, utgitt i 1999.

Den beskriver historie, sprangteknikk og utstyr, og innsamlede mønster med tilhørende bilde av det ferdige produktet. Det er også beskrevet noen praktiske sprangarbeider med tekst og bilder.

Bok 2, utgitt i 2003.

Den beskriver litt historie, litt teknikk, og viser en rekke innsamlede mønstre fra mange steder i Norge, med bilde av ferdig produkt.

Bok 3, utgitt i 2007.

Den beskriver mange forskjellige produkter som er vist med mønster og bilder.