Smia i Stokke

Smia i Bokemoa Stokke Husflidslag har et veldig godt samarbeid med Stokke Historielag og Bygdetunet. Dette ligger i vakre omgivelser i bøkeskogen i Stokke, kalt Bokemoa.

Bygdetunet er åpent hver søndag fra slutten av mai og til husflidsdagen i september.

Husflidslaget disponerer smia, hvor det arrangeres smikurs og smiring. Dette er veldig populært, og har stor interesse. Begge lag har stor gjensidig nytte og glede av dette samarbeidet.

Detalj av skjøting av to stokker Smia ble bygget i 2008-2010, men noen av byggemetodene er gamle. Her er en detalj av skjøting av to stokker. Dette er kalt en Fransk lås. Det var stor dugnadsinnsats.

Husflidslaget disponerer også bryggerhuset på tunet. Der holdes diverse kurs og møter for små grupper. Bygdekvinnelaget har underetasjen med bakerovn som er flittig i bruk.

Det neste prosjektet nå blir bygging av vognskjul, hvor det skal bygges arbeidsrom / vevstue for husflidslaget i underetasjen.

Inne i smia Smia har 6 esser sentralt plassert i rommet. Ambolter er plassert rundt esse slik at hver deltager har god plass.

Det er en voksende interesse for smiing, noe som kan gi en ny aktivitet for et lag å starte opp. Dette er virkelig å holde i hevd gamle tradisjoner. Det er snart ikke flere igjen som kan det gamle smedfaget, så det er viktig å komme igang med opplæring av nye.

På spesielle dager så som husflidsdagen kan barn få smi sitt eget hjerte. Barna står i kø for å være med på dette. Både smie og samarbeid med andre er absolutt noe å anbefale.

Bygdetunets hjemmeside med program og mange fine bilder, også av byggingen av smia, finner du på http://www.stokkebygdetun.com/

Kontortid hver onsdag kl. 10.00-14.00

Det er en reportasje om smia i Stokkemagasinet nr. 4-2012: http://www.stokkemagasinet.no/