Produktbeskrivelse for sveipeskralle

Glimåkravev sveipes med Skralle som er montert på fot

Skralle er utført i elforzinket stål og gulkromatisert. Det tåler til en viss grad fuktige omgivelser, men dog ikke varig. Elforzinking er ikke fullstendig innvendig i firkantrør, da dette er teknisk vankelig å få til. Zink blir under bruk slitt bort på kontaktpunkter mellom bevegelige deler.

Skralle er beregnet til bruk ved påsveiping av renning. Den er også meget praktisk ved oppstramming av vev. Dette kan være til stor hjelp dersom det er bred renning i veven. Det kreves ikke store kraftanstrengelser for å dra på en vev. I mange tilfeller kan skralle betjenes med en hånd. Ved at man kan stå oppreist, kan man spare rygg og armer for store påkjenninger. Man vil også spare tid, da sveipingen går raskere.

Standard Skralle er beregnet for montering på høyre siden av veven, og hvor renning går rundt bommen, med solen, men kan også lages for venstre siden. Dette er to forskjellige konstruksjoner som bare kan brukes på den siden den er beregnet for. Skralle kan flyttes fra vev til vev med et enkelt grep.

Da det finnes et utall av konstruksjoner for renningsbom og ratt, er det laget en fot som er tilpasset den enkelte vev. Foten lages i mange varianter, og kan lages etter kundens spesifikasjoner. Det må være mulighet for å feste foten på utsiden av veven. Dersom veven har innvendig ratt, kan Skralle ikke benyttes. Det er store krefter som overføres via Skralle, så foten må være godt festet. På noen vever (eks. Glimåkra med kile) kan fot flyttes til en tilsvarende vev. Men dersom foten festes med skruer, er det uheldig og upraktisk å flytte foten. Da anbefales en fot montert på hver vev.

Håndtaket overfører kraften til Skralle via en gaffel som vil løse ut dersom kreftene brukes i feil retning. Denne gaffelen må ikke festes til Skralle, da dette kan deformere Skralle eller ratt dersom kraften brukes i feil retning. Så lenge gaffelen sitter på plass på Skralle, og ikke er festet, er retningen riktig.

Det tas forbehold om endring av konstruksjonen.

Se video av skrallen