Bruksanvisning for bruk av sprangramme

Ved montering og demontering av ramme bør det ligge et solid teppe under ramme, da stengene kan lage stygge merker i gulvet dersom de mistes.

Tverrstenger nummereres med 1, 2, og 3.

  • Stang 1 har tversgående 6 mm hull for justerskruer og skruer for feste av tråder.
  • Stang 2 har tversgående 6 mm gjenget hull for justerskruer og skruer for feste av tråder.
  • Stang 3 er tynnere og har skruer for feste av tråder.

Når du er i gang med arbeidet brukes de i posisjon 1, 2, og 3, hvor pos 1 er i hull over sleidespor. Pos 2 er i sleidespor. Pos 3 er nederst. Nederst velges det hullet som gir riktig høyde på arbeidet. Det må alltid tas hensyn til at nederste stang kan flyttes oppover når renning strammes. Av den grunn må det i starten ikke velges hull for høyt opp på vangen.

Viktig i starten!! Når du renner, brukes stang 1 og 3. Hjelpetråd knytes på stengene ved å feste den mellom de to skruene som sitter i hver ende av stengene. HUSK! Denne skal løsnes igjen, så den må knytes på en måte som er enkel å løsne.

Stang 3 settes inn i 11,7 mm hull i sleidespor. Sett i stjerneratt.

Stang 1 settes inn i 14,5 mm hull i riktig høyde nederst. Sett i stjerneratt.

Ønskes et ekstra skille på renningen, brukes en skillpinne på midten. En buksestrikk kan snos rundt sidevangene fra bunn til topp, så kan skillpinnen låses med den.

For å få en bedre arbeidsstilling ved påsveiping kan ramme legges mellom to bord, eller den ene sidevangen festes på bordet med en tvinge slik at stengene står loddrett.

Når renning er på plass settes stang 2 inn i sleidespor over stang 3. Sett i stjerneratt. Hjelpetråd flyttes over på stang 2. Hjelpetråd skal etter det ikke løsnes før arbeidet er ferdig. Det kan være en fordel å flytte stang 3 litt lenger ned før hjelpetråd surres til stang 2. Det vil være en fordel å bruke en stoppenål til tråden som surrer fast hjelpetråd. Surring skal ikke løsnes etter at den er på plass, så den kan surres så tett som ønskelig og festes i skruer. Jo tettere den surres, jo finere ser arbeidet ut.

Stang 3 tas ut og flyttes til nedre pos. Den sys fast på samme måte.

Stang 1 tas ut og flyttes til hull over sleidespor.

Justeringsskruer settes inn og skrus til renning har riktig stramming. Det er viktig at disse skrus noenlunde parallelt på hver side.

Stjerneratt på hver side trekkes til, men ikke for hardt. Pos 2 skal justeres ofte, så den må løsnes før stramming justeres. Behovet for tiltrekking av stjerneratt er en skjønnssak for den enkelte bruker.

Når bregdingen er kommet så langt at stang 2 er i bunn av sleidespor, flyttes stang 3 opp to hull, og justering skrus oppover til ønsket stramming.

Ramme kan om ønskelig snus på hodet. Husk å speilvende. Den festes til foten med en tråd gjennom hull i fot og vange.

Tverrstenger kan tas ut med arbeidet i, men husk å låse skillpinner. Låseratt må ikke stå i stengene dersom stengene er tatt ut av ramme. Skrue i låseratt kan da bli bøyd og bli ubrukelige.

Det må tas hensyn til at justeringsskruer kan bli bøyd av skjev belastning dersom stenger er tatt ut av ramme.

Det er mulig å ha flere stenger til å bytte på med, slik at du kan ha flere arbeider på gang samtidig. Dette kan være særlig aktuelt dersom det arbeides i en forlenget ramme, eller det ønskes arbeid av forskjellig bredde. Eks. hvis det skal lages armer til en genser.