Bruksanvisning billedvevramme

Billedvevramme består av toppdel og bunndel som bindes sammen ved hjelp av et rør som er konstruert som en strekkfisk.

Det er valgfritt hvilken side du har spiralene på, men skal du renne uten rennestativ, settes spiralene på samme side.

Røret har en venstremutter og en høyremutter. Begge rør med vingemutter (høyremutter) skrus ca 1 cm inn på gjenger på bunndel av ramme. Toppdel settes så i venstremutter, og du skrur samme vei som tidligere. Dette gjøres på begge sider, før du skrur begge sider parallelt inntil du har riktig avstand mellom topp og bunn. Når dette er gjort henger ramme sammen. Avstanden må kontrollmåles før du sveiper renning på ramme. Gjenger er smurt med noen få dråper olivenolje.

Det er en fordel å dra til kontramutter mot vingemutter før du drar på renning.

85 cm ramme i stativ. Se meterstokk som ligger i ramme.

Rammer lages med 46 - 60 - 85 - og 120 cm vevbredde som standard, og tilnærmet samme mål på høyden. Høyden kan reduseres med ca. 30 cm.

Skal ramme brukes med støtteben må kontramutter alltid tiltrekkes, ellers vil støtteben svikte sideveis og ramme vil falle bakover. I stativ er dette ikke et problem.

To medfølgende spiraler er spunnet med stigning, slik at de ikke er så stramme som en tettspunnet spiral. De er laget av 1,3 mm fjærtråd, elzinket, 35/10. Spiral kan leveres til andre typer ramme. Det medfølger to låseteiner 1,3 mm fjærtråd, elzinket, og en skillpinne.

Støtteben kan tas av dersom du bruker stativ.

Dersom ramme brukes i stativ, kan den med fordel tas ut av stativet før du strammer eller slakker renning. Det vil gi mindre slitasje på gulkromatisering på rør. Det må påregnes litt slitasje på overflatebehandlingen på rør, men dette vil stort sett være et estetisk problem.

Detalj av festeplate på stativ.

Ved montering i stativ må låseplate låses med stjerneratt i vannrett posisjon, som på bilde, før ramme settes fast i stativet. Mutter kan i noen tilfeller dra seg til slik at stativet ikke vil rotere. Da må mutter løsnes. Dette er en standard låsemutter med nylonforing uten noe ytterligere gjengelåsing. Ramme festes med lite stjerneratt.