Tips til billedvev

Tips 1 Billedvev - Å klemme tegningen på plass med skumgummi

Fra Ingjerd Knoph Andreassen

Tips 1 Billedvev - Skumgummi holder tegning

En fin måte å klemme tegningen inn mot renningen på, er å bruke skumgummi. Du bruker en remse som rekker tvers over ramme. Den må være så tykk at den blir klemt mellom fremre og bakre renning, ca. 1,5 - 2 cm tykkere enn avstand. Den må kles inn i plastfolie for å få den glatt, slik at det er mulig å flytte den. Tegningen må være på plass mot fremre renning. Den festes med noen få nåler i vevnaden så snart du har noe å feste i.

Skumgummi bør ligge i underkant av der du vever. Den vil da aldri være i veien for plukking av tråder underveis. Behovet for nåler reduseres, noe som sparer tegningen, og mønster og vevnad vil ligge glatt og flatt i veven.

Tips 2 Billedvev - Papir mot skarpe kanter

Fra Solveig Øvergaard

Tips 2 Billedvev - Papir mot skarpe kanter

Når du flytter fram, kan noen rammer ha så skarpe kanter at det vil vises på den ferdige vevnaden dersom spiralen tas ut. En løsning kan være å brette 2 - 3 lag med papir som legges mellom vevnad og spiral. Dette gir en rundere kant som er mer skånsom mot vevnaden.

På foto ser vi at det er benyttet en lekte for å klemme tegningen mot renningen.

Tips 3 Billedvev - Spiralens plassering når du sveiper på renning

Når du renner i stativ bør spiralene settes på hver sin side av ramme. Renner du uten stativ, bør spiralene stå på samme side av ramme. Dette er for å gi deg bedre oversikt over hvordan renningen går. Med stativ kan du både renne og veve der du måtte ønske det, selv ute i det grønne.

Tips 4 Billedvev - Å veve inn vevnaden

Et stort problem kan være at du vever bildet inn, slik at det blir smalere og smalere. For å holde retningen kan du renne to ekstra tråder på hver side. Disse skal ikke være med i vevnaden, men være til hjelp for å holde retningen. Du må bare påse at avstanden til sidetrådene er den samme hele veien opp.

Grunnen til at vevnaden veves inn, er at innslaget ikke er lagt inn med slakk tråd. Husk at innslaget blir strammere fordi det skal gå over og under renningstrådene, noe som gjør at innslagstråden må være litt lenger enn den rette linjen mellom begynnelsen og slutten av det feltet den skal fylle. En liten bue på innslagstråden vil kompensere for dette. Du må påse at innslaget ikke har så stor slakk/bue at overflaten på vevnaden blir ujevn. Det er om å gjøre å finne den riktige slakken, noe du må prøve deg fram til.