+ Meny +

Vevoppskrift med renneliste og hovlingsliste

Vevoppskrift brukes på eget ansvar.

Det er lagt på fyllfarger i cellene for å markere hvilke celler som kan fylles ut eller ikke fylles ut. Du må selv være sikker på at alle verdier og resultater er riktige. Har du brukt regneark tidligere, er det ikke vanskelig å bruke. Kjenner du ikke til regneark bør du sette deg ned og studere hvordan et regneark fungerer. Det er lagt inn merknader i mange celler, hvor det er skrevet inn forklaringer. Disse cellene er markert med en rød prikk. Pek på cellen og les merknadene nøye før du gjør noe i arket. Du åpner regnearket og lagrer det på din egen maskin. Du kan lage en egen mappe hvor du lagrer vevoppskrifter. Sørg for å «lagre som» når du har åpnet mal og skal starte med ny oppskrift, så har du en ren mal til neste oppskrift. Det er en fordel å starte alle filnavn med «Vevoppskrift», så ligger de etter hverandre. Husk å forhåndsvise før utskrift, slik at du unngår å skrive ut for mye. Fyllfarger bør også fjernes før utskrift. Les forklaring på dette.

Vevoppskriftene er laget i OpenOffice. Dette er et gratis alternativ til Microsoft Excel og Word som du kan lese om på http://www.openoffice.org/

Her er tre regneark som omhandler vevoppskrift:

Regnearket "Ruteark med Votteomriss" har en bruksanvisning som kan være til nytte for den som vil ha en innføring i regneark. Dette er laget i excel. Rettledningen som er skrevet vil ikke alltid stemme med OpenOffice. Det kan åpnes i OpenOffice. Rutearket kan brukes til oppskrifter for mange forskjellige husflidsaktiviteter. Det inneholder et ferdig votteomriss for strikking.